Skjutbiografen

I vår exklusiva skjutbiograf på Stjärnåsen Skyttecenter får du möjlighet att träna med riktiga vapen och skarp ammunition inomhus, året om. Testa dina gränser under säkra förhållanden och öva på ”riktig” jakt.

Till skillnad från den konventionella ”löpande älgen” ställs du här inför realistiska jaktsituationer. Du får uppleva pass där hänsyn till skjutvinklar, kulfång, viltets hastighet, träd, drivande hundar mm påverkar hur du kan skjuta. Du kommer förutom att bli en bättre skytt lära dig var dina gränser går för att kunna avge bra skott på riktig jakt.

Du bestämmer själv om du vill uppleva älgjakt i Sverige, drevjakt på vildsvin i Polen, storviltsjakt i Afrika eller björnjakt i Kanada! Vi garanterar en skjutupplevelse av högsta möjliga klass, där du får möjlighet att fullända ditt skytte under realistiska former.

F8


Hur går det till?

Skjutplatserna är placerade på 25 meters avstånd från filmduken, där visar vi filmsekvenser på riktiga djur i sin naturliga miljö. Upp till fem skyttar kan samtidigt träna och förbättra sitt skytte. Med hjälp av avancerad datorteknik och IR-känsliga kameror registreras kulhålen och träffarna visas på duken i realtid; fullträff , bom eller bukskott – inget undgår systemet.

Vi rekommenderar att du tar med dina jaktkamrater till oss på Stjärnåsen. Det är en upplevelse som ni kommer att minnas länge, och längta tillbaka till.


 

Säkerhetsbestämmelser för skjutbiograf

 • Vapnet skall alltid vara riktat i en säker riktning.
 • När du går till och från skjutplatsen skall vapnet bäras  så  att pipan pekar rakt upp.
 • På skjutplatsen skall vapnet alltid peka i skjutriktningen.
 • Fingret hålls från avtryckaren och utanför varbygeln tills det är din tur att skjuta och du har siktbild.
 • Ha alltid mekanismen öppen och vapnet oladdat tills tillstånd att ladda ges av skjutledaren.
 • Ljuddämpare ej avsedda för intensivt skytte bör monteras av från vapnet då den annars kan ta skada.
 • Endast helmantlade kulor är tillåtna.
 • Se till att ammunitionen du använder är 100% kompatibel med vapnet du skall skjuta med.
 • Det är förbjudet att använda ammunitionstyper så som spårljus, pansarbrytande, svartkrutsladdade och militärt överskott. Medtagen och egenladdad ammunition inspekteras av skjutledaren.
 • Tillåtet mål är endast bioduken. Skott avlossade i golv, väggar och tak medför en extra avgift för skytten om 1000 kr/skott.
 • Inne i skjuthallen är hörselskydd obligatoriskt. Vi rekommenderar även alla att använda skyddsglasögon. Det finns för utlåning i skjuthallen.
 • Alkohol och andra droger är strikt förbjudet i samband med skjutning.
 • Skjutledaren kan när som helst under skjutningen avbryta denna om han anser att det finns risk för säkerheten.